PRIVACYBELEID

1. Waarom hebben wij een Privacybeleid?

Het is belangrijk voor GANT om uw persoonlijke privacy te bescheremen. Daarom streven wij altijd ernaar om uw persoonsgegevens in de best mogelijke manier te beschermen en te voldoen aan toepasselijke databeschermingsregels. Door dit privacybeleid, willen wij u graag informeren over hoe uw persoonsgegevens bij GANT wordt behandeld.

Voor het doeleinde van deze Privacyverklaring, wetgeving van databescherming betekent: (i) de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (de "GDPR") die van toepassing is in de Europese Unie, waaronder het Verenigd Koninkrijk totdat enige wetgeving tot databescherming in het Verenigd Koninkrijk de GDPR vervangt of deze vastgesteld wordt; en (ii) gaat deze wetgeving tot databescherming van het Verenigd Koninkrijk de GDPR vervangen als deze eenmaal van kracht en toepasbaar is.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

GANT UK Ltd. ("GANT UK"), is een deel van de GANT Group, welke gegevens kunnen worden gevonden onder https://global.gant.com/contact/. GANT UK, bedrijf nummer 2474645 (ook gerefereerd naar als "wij", "ons" en "onze"), op Floor 2, Holborn Gate, 26 Southampton Buildings, London, WC2A 1AN, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (controller of "GANT UK"). GANT UK deelt uw persoonsgegevens met andere GANT group bedrijven die als gezamelijke of zelfstandige controllers of als verwerkers van GANT UK kunnen handelen, zoals het hieronder wordt beschreven.

3. Persoonsgegevens van jou die wij verwerken

3.1 Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij van u hebben verzameld

U zult ons met bepaalde informatie voorzien over uwzelf bij een lidmaatschap van GANT, bij aankoop van artikelen in de winkel of op gant.co.uk en wanneer u op enige andere manier aansluiting zoekt met ons (bijvoorbeeld via onze klantenservice). U mag ons ook informatie verlenen om andere redenen. Voorbeeld van dergelijke informatie is:

● Naam

● Leeftijd

● Geslacht

● Persoonlijke identificatienummer

● Contactinformatie (zoals e-mail adres, telefoonnummer & adres)

● Lichamelijke kenmerken (maat)

● Feedback en opmerkingen op het product (onder meer ongestructureerd opmerkingen/informatie, chat/email en de opgenomen telefoon gesprekken)

● Betalingsinformatie (zoals bankrekening)

● Afbeelding (Verzameld vanuit CCTV in onze winkels of onze kantoren)

Wij verzamelen uw informatie ook wanneer u een aankoop doet bij een GANT store, gant.co.uk, it.gant.com, pt.gant.com, fr.gant.com, es.gant.com, nl.gant.com, be.gant.com bezoekt of wanneer u op enige andere manier aansluiting zoekt bij ons. GANT verwerkt informatie zoals:

● Technische data (zoals IP adres, taalinstellingen, geografische informatie)

● Transactie- & koopinformatie (zoals bestelnummer & artikel)

● Gegenereede koop- en gebruikerdata/E-commerce activiteiten (zoals geklikte of bekeken producten)

● Voorkeuren en gedrag

3.2 Persoonsgegevens die wij verzameld hebben van derden

Om een goede relatie met de klant in stand te houden, verzameld GANT regelmatig persoonsgegevens van andere plaatsen/ andere partijen (zogenoemde derde partijen). De informatie die wij verzamelen van derde partijen is:

● Adressen van openbare rapporten om zeker te zijn dat wij de juiste gegevens van u hebben.

● Data van kredietrating van kredietrating instanties of banken.

4. Cookieinformatie

Een cookie is een kleine tekstfile van een website en wordt vervolgens lokaal opgeslagen op de hard drive van de bezoekers. GANT gebruikt cookies om uw klantervaring te verbeteren en u met relevante informatie en aanbiedingen te voorzien. De cookie vertelt ons ook als u de site eerder heeft bezocht en welke pagina's van ons u geweest bent.

Lees meer onder ons Cookiebeleid.

Op uw browser kunt u een optie kiezen die het toestaat om een bericht te ontvangen voordat een website een cookie naar uw computer verstuurd. U kunt dan kiezen om de cookie te accepteren of te weigeren. U kunt ook kiezen om geen cookies te ontvangen. Omdat verschillende browsers verschillend werken, kunt u het help menu doorzoeken om de instellingen van uw browser te vinden.

5. Doeleinde en wettelijke grondslag om uw persoonsgegevens te verwerken

5.1 Het doeleinde van verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. GANT verwerkt uw persoonlijke informatie om:

Uw aankoop te beheren, waaronder:

● Informatie aan u te verstrekken over uw aankopen op gant.co.uk, it.gant.com, pt.gant.com, fr.gant.com, es.gant.com, nl.gant.com, be.gant.com bijv. orderbevestiging, bezorging informatie etc.

● Bezorging van uw aankoop op gant.co.uk of in de winkel naar uw specifiek adres

● Beheer van uw aankoop als u gekozen heeft om met een factuur te betalen

● Verstrekken van de digitale ontvangstbewijzen aan u voor uw aankoop in de winkel

Delen van persoonlijke ervaring (profileren) door:

● Verzending van nieuwsbrieven en andere marketing aan u

● Aanpassing van uw ervaring op gant.co.uk gebaseerd op uw gedrag en voorkeuren

● Ontvangen van een persoonlijke ervaring van onze diensten, voordelen en aanbiedingen

Verbetering van onze communicatie, producten en diensten door: ● Verwerking van klantenserviceperoblemen en/of klachten

● Trends identificeren door verzameling van gegevens voor statistieke doeleinden

Beheer en administratie van uw informatie door:

● Onze klantgegevens up-to-date te houden met het huidige adres

Administratie van evenementen door:

● Uitvoering en beheer van de deelname in wedstrijden en/of evenementen

● Communicatie vóór en na de wedstrijden en/of evenementen

Beheer en administratie van uw lidmaatschap (alleen van toepassing voor leden) door:

● Punten, bonussen en andere voordelen aan te bieden die aan uw persoonlijke lidmaatschap gekoppeld staan

● Administratie van uw account op onze homepage

Wij kunnen een cookie plaatsen op uw apparaat zodra u onze website bezoekt. Deze cookies laten ons weten wanneer u onze homepage bezocht heeft. Wij kunnen deze informatie met onze social media advertentie leveranciers delen, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld IP adressen of unieke mobielidentificatoren). De cookies zullen onze advertentie leveranciers laten weten wanneer advertenties worden weergegeven en aan wie, zekerstellend dat onze advertenties alleen worden weergegeven aan mensen die onze websites eerder hebben bezocht of onze apps hebben gebruikt of gedownload ('Retargeting'). Dit is verder uitgelegd in ons Cookiebeleid.

Voor meer informatie, zie afdeling 11.

5.2 Wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken

GANT baseert het verwerken van uw persoonsgegevens op een aantal wettelijke grondslagen. Deze zijn in deze afdeling beschreven en nader gedetailleerd onder afdeling 11.

Uitvoering van het contract. Wij behandelen uw persoonlijke informatie om aan de koopovereenkomst met u als klant en/of lid te voldoen of om elke andere dienst aan u te verstrekken die wij overeenkomen te voorzien. Middels deze wettelijke basis behandelen wij informatie zoals uw aankopen en uw interactie met onze klantenservice.

Legitiem belang. Een deel van de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren, is bij het uitvoeren en beheren van onze onderneming gebaseerd op ons legitiem belang. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken om u persoonlijke aanbiedingen te sturen en om een beperkte segmentering van klanten te maken. Dit houdt bijvoorbeeld de verwerking en de analyse van uw aankoophistorie in, uw koopgedrag en uw gedrag op gant.co.uk om daarme meer kennis over u als klant en klanten in het algemeen te verzamelen alsook om onze aanbiedingen te verbeteren.

Compliance wetgeving. In sommige gevallen zal GANT een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken om een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting na te komen.

Toestemming. In het algemeen vertrouwt GANT niet op toestemming als een wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens, behalve in relatie tot marketingdoeleinden zoals direct marketing en nieuwsbrieven.

Let wel: U dient nooit uw persoonsgegevens met ons te delen, echter, als u uw persoonsgegevens niet bij ons indient, zal het ons niet lukken om onze overeenkomst of onze verplichtingen tegenonver u na te komen.

6. Wie kan uw persoonsgegevens benaderen?

Uw persoonsgegevens worden in sommige gevallen gedeelt met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken, zogenoemde verwerkers. Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan de volgende;

● Leveranciers van IT systemen zoals gant.co.uk, it.gant.com, pt.gant.com, fr.gant.com, es.gant.com, nl.gant.com, be.gant.com en hun subleveranciers bij ontwikkeling en ondersteuning. Deze bedrijven verstrekken diensten, technische oplossingen en platformen voor GANT.

Alleen toepasselijk voor leden van GANT Loyalty:

● Franchise bedrijven. Hun die onder het handelsmerk GANT producten verstrekken en verkopen hebben toegang tot uw persoonsgegevens zodat u van uw lidvoordelen in de winkels kunt genieten;

● Andere partners. Als lid van GANT willen wij u ook de voordelen van al onze partners bieden. Dit betekent, om van uw aanbiedingen en voordelen te kunnen genieten, dat wij enkele van uw persoonsgegevens, zoals naam, e-mail, telefoonnummer en burgerservicenummer moeten delen om u als lid te identificeren. Aanbiedingen in samenwerking met externe partners worden alleen door GANT verzonden en de persoonsgegevens die aan partners worden verstrekt, worden enkel gebruikt om u als GANT-lid te identificeren.

Wij sturen ue persoonsgegevens ook aan gezamelijke of onafhankelijke controllers:

● Deelnemende partners. Om betalingen van GANT klanten af te handelen maken wij van leveranciers gebruik om veilige betalingsoplossingen te kunnen garanderen;

● Andere ondernemingen binnen de GANT group. Omdat GANT een internationale onderneming is, worden enkele persoonsgegevens van u bekendgemaakt binnen de GANT Group die in andere landen zoals Zweden, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Benelux en Zwitserland opereren;

7. Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen

We streven er altijd naar om uw gegevens binnen de EU / EER te verwerken. De gegevens kunnen echter in sommige gevallen worden verwerkt in niet-EU/EER-landen door een bedrijf binnen de GANT-groep of door een andere leverancier of onderaannemer. Omdat GANT altijd vastbesloten is om uw persoonsgegevens te beschermen, neemt GANT alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt en met een adequaat niveau van beveiliging vergelijkbaar met en op hetzelfde niveau als de bescherming geboden in EU / EER. Wij kunnen bijvoorbeeld een van de volgende beveiligingen implementeren:

• Zet uw persoonsgegevens alleen over naar landen die in voldoende mate bescherming bieden aan persoonsgegevens van de Europese Commissie.

• Waar wij bepaalde dienstverleners gebruiken, zullen wij concrete contracten, die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn, gebruiken die persoonsgegevens op dezelfde manier beschermen zoals in Europa.

• Als wij dienstverleners in de VS gebruiken, zullen wij aan hen data overmaken als zij deel uitmaken van het Privacy Shield dat hun verplicht om een soortgelijke bescherming van persoonsgegevens te bieden als hetgeen tussen Europa en VS is gedeelt.

8. Voor hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren voor zolang u toestemming heeft gegeven of wanneer het voor ons noodzakelijk is om u onze diensten te verstrekken of om aan de doeleinden voor welke wij ze hebben verzameld te voldoen, inclusief om aan de doeleinden van enige wettelijke, boekhoudkundige, rapportage of bestuursrechtelijke vereisten te voldoen. Wij moeten bijvoorbeeld wettelijk basisinformatie over onze klanten bijhouden (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens) normaal gesproken voor zes jaar nadat ze niet meer klant zijn voor belastingdoeleinden.

Wij houden rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, het doeleinde waarvoor wij u persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Onder sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Onder sommige omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat het niet langer met u in verbinding gebracht kan worden) voor onderzoeks- of statistieksdoeleinden waarbij wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Alleen toepasselijk voor leden van GANT Loyalty: Uw persoonsgegevens worden als algemene regel bewaard totdat u uw lidmaatschap beëindigd of deze automatisch eindigd vanwege inactiviteit van een periode van 24 maanden. U kunt ons op elk moment contacteren en uw lidmaatschap beëindigen en vorderen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Voor meer informatie, zie afdeling 14.

9. Gegevensbeveiliging

Het internet is niet een veilig middel. Wij hebben dit echter vastgesteld in verschillende beiligingsprocedures met betrekking tot de website en uw elektronische communicatie met ons, als vermeld in ons Privacybeleid.

Houd rekening mee dat de communicatie via internet, zoals e-mails niet veilig zijn tenzij ze versleuteld werden. Uw communicatie zou door verschillende landen heen kunnen gaan voordat het afgeleverd wordt. Wij kunnen geen verantwoording nemen voor enige ongeautoriseerde toegang of verlies van persoonsgegevens die buiten onze controle ligt.

Wij beschikken over passend beveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen (gelet op het type en de hoeveelheid van de data) voor ongeautoriseerde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeautoriseerde wijziging, onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. Wij beschikken over procedures om met enige vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens om te gaan en zullen u en elke toezichthouder over een inbreuk informeren als dit wettelijk verplicht is.

10. Uw rechten

Toegang. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om informatie over uw persoonsgegevens die wij van u verwerken te benaderen en het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Correctie. U heeft het recht om foutieve persoonsgegevens van u te corrigeren. Rekening houdende met het doeleinde van de verwerking heeft u het recht om incomplete persoonsgegevens aan te vullen.

Verwijdering. Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als het verwerken voor de genoemde doeleinden niet langer noodzakelijk is of als u uw toestemming intrekt, heeft u het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Houd er echter rekening mee dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen en wij u, indien van toepassing, hierover zullen informeren.

Beperking. In sommige gevallen heeft u ook het recht om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Hierdoor kunt u ons vragen om het verwerken van uw persoonsgegevens te schorsen in de volgende gevallen:

(i) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de data bepalen;

(ii) waar ons gebruik van de data onwettig is maar u niet wilt dat wij deze verwijderen;

(iii) waar u het noodzakelijk acht dat wij uw data bewaren als wij deze niet langer nodig hebben als u deze nodig heeft om juridische aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

(iv) als u bezwaar maakte voor het gebruik van uw data maar wij eerst moeten vaststellen of wij dwingende legitieme gronden hebben om deze te gebruiken.

Bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld direct marketing doeleinden en profilering, of als het verwerken gebaseerd is op ons legitiem belang. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op profilering en direct marketing.

Overdraagbaarheid. U heeft ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de persoonsgegevens die betrekking hebben op u, zoals deze aan ons geleverd zijn, in een gestructureerd, veel gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en kunt u deze naar een andere controller overdragen.

Opzegging. U heeft het recht om op elk moment de hele of een gedeelte van uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken in te trekken, waar wij afhankelijk zijn van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken vanaf de datum van opname, tenzij verdere verwerking wettelijk verplicht is.

Profilering. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op profilering en direct marketing.

Wat wij van u vragen. Mogelijk moeten wij om specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identificatie vast te stellen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om nadere informatie met betrekking tot uw verzoek te vragen.

Termijn om te reageren. Wij trachten ernaar om op alle legitieme verzoeken binnen één maand te reageren. Als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan kan het soms langer dan één maand duren. In dit geval zullen wij u inlichten en op de hoogte houden.

Normaal gesproken zijn er geen kosten. Alle communicatie en maatregelen die van GANT met betrekking tot uw bovenbeschreven rechten genomen worden, worden kosteloos aangeboden. GANT behoudt zich het recht voor om, in het geval van duidelijk onredelijke en onduidelijke verzoeken, ofwel een redelijke vergoeding mee te nemen voor de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of het nemen van de gevraagde actie of het weigeren om de gevraagde actie uit te voeren.

11. Veranderingen in het beleid en het doel waarvoor uw data is verzameld

Veranderingen in het beleid.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te passen en als wij dat doen zullen wij de veranderingen op onze homepage plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de Privacykennisgeving, elke keer dat uw persoonsgegevens aan ons voorlegt, te controleren.

Verandering van het doel. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doeleinde waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat wij deze om een andere reden moeten gebruiken en dat deze reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde. Als u wenst een uitleg over hoe het verwerken voor een nieuw doeleinde compatibel is met het oorspronkelijke doeleinde, neem dan graag contact met ons op via web.customerservice@gant.com. Als wij uw persoonsgegevens voor niet-gerelateerde doeleinden moeten gebruiken, dan zullen wij u op de hoogte brengen en wij zullen de wettelijke basis die ons dit toestaat uitleggen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

12. Klachten

Als u ons graag iets wilt laten weten wat wij gedaan hebben, of fout gedaan hebben in relatie tot uw persoonsgegevens, positief of negatief, laat ons dat dan graag weten door GANT te contacteren via web.customerservice@gant.com. Uw commentaren maken het voor ons als organisatie mogelijk om hiervan te leren en voordurend onze diensten te verbeteren.

Als u een klacht met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens heeft, heeft u het recht om een klacht bij de ICO in te dienen. Verdere informatie over hoe een klacht dient ingediend te worden is beschikbaar op de website van ICO onder https://ico.org.uk/ of andere competente toezichthoudende autoriteiten die toezicht houden op het behandelen van persoonsgegevens door GANT.

13. Contactinformatie

Als u uw rechten wilt uitvoeren of ons contacteren met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u dat doen door GANT te contacteren via nl.customerservice@gant.com.

Deze informatie over het verwerken van persoonsgegevens werd bepaald door GANT UK Ltd. op 20 April 2018.

14. Samenvatting van de data die wij van jou verwerken, waarom en hoe lang

WAT WIE DOELEINDE WETTELIJKE BASIS HOE LANG BEWAREN WIJ HET?
Naam,Leeftijd,Geslacht,Persoonlijke identificatienummer,Contactinformatie (zoals e-mail adres,telefoonnummer & adres),Technische data (zoals IP adres,taalinstellingen,geografische informatie),Transactie- & koopinformatie (zoals bestelnummer & artikel),Gegenereede koop- en gebruikerdata/E-commerce activiteiten (zoals geklikte of bekeken producten),Voorkeuren en gedrag,Lichamelijke kenmerken (maat) Leden Verstrek een persoonlijke ervaring van onze services,beheer je lidmaatschap,verdeel loyaliteitspunten en voordelen,administreer jouw account op onze homepage en zorg voor veilige identificatie Uitvoering van het contract (bijv prestatie van het klantenloyaliteit programma),Legitiem belang,Toestemming Totdat u uw lidmaatschap beëindigt (dat kan handmatig of automatisch door inactiviteit van een periode van 24 maanden)
Naam,Leeftijd,Geslacht,Contactinformatie (zoals e-mail adres,telefoonnummer & adres),Technische data (zoals IP adres,taalinstellingen,geografische informatie),Transactie- & koopinformatie (zoals bestelnummer & artikel),Gegenereede,koop- en gebruikerdata/E-commerce activiteiten (zoals geklikte of bekeken producten),Voorkeuren en gedrag,Lichamelijke kenmerken (maat) Klanten Om een goede klantenrelatie te onderhouden,lever goede ervaring van uw diensten en administreer uw account op onze homepage Toestemming,Uitvoering van het contract,Legitiem belang Totdat u toestemming is geweigerd of inactief* voor een periode van 12 maanden
Naam,Contactinformatie (zoals e-mail adres,telefoonnummer & adres),Transactie- & koopinformatie (zoals bestelnummer & artikel),Produktfeedback en commentaren (inclusief ongestructureerde commentaren/informatie,chat/mail & opnames van telefoonsessies) Klanten & Leden Verstrekken van klantenservice,ontwikkelen van onze communicatie,producten en diensten Legitiem belang: Het verwerken is noodzakelijk om aan het legitiem belang van evaluatie,ontwikkeling en verbetering van onze diensten,producten en systemen te voldoen Voor een periode van 36 maanden na de aankoop om elke klacht en elk garantieprobleem af te handelen
Naam,Contact informatie (zoals e-mail adres,telefoonnummer & adres),Gegenereede koop- en gebruikerdata/E-commerce activiteiten (zoals geklikte of bekeken producten),Technische data (zoals IP adres,taalinstellingen,geografische informatie) Leden,klanten & niet-klanten (marketing) Verstrek een persoonlijke ervaring van onze services,voordelen en aanbiedingen per mail Toestemming Totdat u toestemming is geweigerd of inactief* voor een periode van 12 maanden
Naam,Persoonlijke identificatienummer,Contactinformatie (zoals e-mail adres,telefoonnummer & adres),Transactie- & koopinformatie (zoals bestelnummer & artikel),Fraude score,Betalingsinformatie (zoals bankrekening) Klanten & Leden Vervul de koopovereenkomst,administreer jouw koop,lever de producten,handel klantenserviceproblemen/reclamatie af en zorg voor veilige identificatie Uitvoering van de koopovereenkomst,Uitvoering van het contract ,Legitiem belang,Overeenstemming met wetten & reglementen,Legitiem belang Totdat de aankoop compleet is (inclusief levering en betaling) en voor een periode van 36 maanden daarna,om elke klacht en elk garantieprobleem af te handelen
Naam,Persoonlijke identificatienummer of leeftijd,Contactinformatie (zoals e-mail adres,telefoonnummer & adres),Commentaren gegeven tijdens een evenementen en/of wedstrijd (ongestructureerde data) Klanten & potentiële klanten Gedrag en beheer van deelname in wedstrijden en/of evenementen en identificatie en leeftijdscontrole Legitiem belang: Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan het legitiem belang van ons en onze klanten bij het beheer van deelname aan evenementen en/of wedstrijden,Uitvoering van het contract,Overeenstemming met wetten & reglementen,Legitiem belang Tot het evenement/de wedstrijd is beëindigt (inclusief elke ontwikkeling/follow-up)
Afbeelding van CCTV opname Klanten & potentiële klanten Om ons,onze klanten,panden,activa en medewerkers tegen misdaad en elk illegaal of onwettig handelen te beschermen Legitiem belang: De verwerking is noodzakelijk voor het doeleinde om onwettig handelen te voorkomen,te detecteren en te bewijzen Zo lang het nodig is onder de toepasselijke wetten

*Inactiviteit: Niet geopende mail/nieuwsletter, een aankoop gemaakt of tijdens de bepaalde tijd geregistreerd

GANT E-MAIL NIEUWSBRIEF
MELD JE AAN EN KRIJG 10% KORTING OP JE EERSTVOLGENDE AANKOOP