Ga verder naar algemene inhoud
  • GRATIS VERZENDING VANAF €75,- EN GRATIS RETOUR
  • RETOURNEREN BINNEN 60 DAGEN
Sites-Gant-NL-Site

Klachten en corruptie

Het Klachtenbeleid en -proces is een hulpmiddel om te weten hoe te handelen als er een vermoeden bestaat dat de gedragscode, het beleid of de wet niet wordt nageleefd. Als iemand anoniem wil blijven, kan hij of zij zich melden op confidential@gant.com. In geval van klokkenluidersincidenten of inbreuk op onze interne gedragscode wordt er altijd alles aan gedaan om de risico's te beperken en voortdurend te verbeteren. Indien nodig wordt een beroep gedaan op externe expertise. Het beleid van GANT is om geheel volgens de wetten en voorschriften van het land te handelen en van alle werknemers wordt verwacht dat zij meewerken door zich te houden aan alle wetten, voorschriften, beleidslijnen en procedures.

Wanneer is de klokkenluidersprocedure van toepassing

De onderneming verwacht van alle werknemers dat zij in de volgende situaties informatie die voor ons van belang is onthullen:

  • Een strafbaar feit
  • Niet-nakoming van een wettelijke verplichting
  • Een gerechtelijke dwaling
  • Het in gevaar brengen van het leven en de veiligheid van een individu
  • Schade aan milieu of omgeving
  • Opzettelijke verzwijging van informatie met betrekking tot een van de bovenstaande zaken


Hoe de klokkenluidersprocedure toe te passen

GANT zet zich in voor het behoud van een open cultuur met de hoogste normen van eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Als een medewerker of iemand nauw verbonden met GANT anoniem contact wil opnemen met de afdeling Global HR, neem dan contact op via confidential@gant.com. Global HR zal hierop een onderzoek starten en alle daaropvolgende noodzakelijke maatregelen uitvoeren teneinde de gemelde kwestie te onderzoeken en op te lossen. Door gebruik te maken van deze e-mail blijft de persoon anoniem en zijn of haar identiteit zal niet worden onthuld als hij/zij dit in de e-mail aangeeft.